info@gavoha.co.il

050-7207995  |משרד: 04-8203444 |  1800-33-00-13

מה נבחר? גישור או בוררות?

גישור ובוררות הם שני הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים! שניהם מביאים ליישוב הסכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט בסיועו של צד ג'.

לשניהם יתרונות רבים, יש להם מן המשותף, אך גם הבדלים לא מעטים.

ככלל, אני רואה ביישוב סכסוך מחוץ לכתלי בימ"ש, החלטה טובה כשלעצמה, המיטיבה עם הצדדים המסוכסכים באשר ליעילות, מהירות, עלות, השתתפות פעילה ועוד.

גישור ובוררות הם שני הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים! שניהם מביאים ליישוב הסכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט בסיועו של צד ג'.

בוררות זה הליך משפטי פרטי, מחוץ למערכת הממשלתית של ביהמ"ש, שבו צדדים מוסרים להכרעה משפטית, סכסוך שביניהם לאדם שנבחר על-ידם. בכך הם קובעים את דמות הבורר.

משמע, בוררות היא הכרעה בסכסוכים על דרך של שפיטה על ידי בורר במקום הליך שיפוטי בבתי משפט. הליך הבוררות מסתיים בפסק בוררות שניתן להגישו לאישור לבית המשפט, אזי הוא ניתן לאכיפה באמצעות לשכת הוצאה לפועל.

בבוררות, לצדדים יש אפשרות להתאים עצמם ללוח הזמנים, כמו גם אפשרות לשמור על פרטיותם מעיני הציבור. הם גם חוסכים בעלויות הליך משפטי בבתי המשפט כגון תשלום אגרות ושכ"ט עו"ד, ועם זאת  משלמים שכ"ט לבורר. ההליך הינו יעיל ומהיר לאין שיעור מאשר הליך משפטי.

בהליך גישור המגשר אינו בתפקיד של מכריע סכסוך, אלא מסייע לצדדים לנהל משא ומתן חופשי ולהגיע לידי הסכמה, על ידי בירור הנושאים במחלוקת, גילוי מידע דרוש ובמידת הצורך הצעת אפשרויות לפתרון.

הליך גישור מסייע לכל צד לשמור על טובתו ומקומו בסכסוך, למנוע ניצולו ויחד עם זאת לסייע לו גם לראות את הצד השני. המטרה היא להגיע להסכמות תוך שמירה על יחסים תקינים בין הצדדים. בהליך הגישור איננו מחפשים אשמים או צודקים, אלא שואפים להביא את הצדדים להקשבה, להכלה, להבנה ולפתרון, לא בכפייה, אלא בהסכמה הצופה פני עתיד ומשקפת את רצון הצדדים.

לשני ההליכים האלטרנטיביים הללו יש מן המשותף:

  • יש צורך בהסכמת הצדדים לעצם קיומו של ההליך.
  • המגשר / הבורר נבחרים ע"י הצדדים המסוכסכים.
  • הליכים מהירים ויעילים לעומת הליך משפטי בבתי משפט.
  • עלויות נמוכות לעומת הליך משפטי בבתי משפט.
  • ניתן לקבל תוקף של פסק דין הן לפסק הבורר והן להסדר גישור.
  • הסדרה בחוק ובתקנות.
  • אוירה נינוחה.

יחד עם זאת, יש הבדלים בין שני ההליכים:

גישור

בוררות

הליך נייטראלי שאינו שיפוטי

הבורר הוא המכריע, על תקן שופט

הסדר בהתאם להסכמות בין הצדדים

לצדדים אין השפעה על פסק הבורר

הליך של מו"מ עם הצדדים, מבוסס הידברות

הליך מבוסס ראיות ועדים

מגשר רשאי להיפגש עם אחד הצדדים בנפרד ואף ללא העו"ד שלו. זהו חלק מן התהליך.

בורר פועל מול הצדדים יחד. בדומה להליך שיפוטי, הבורר לא ייפגש עם אחד הצדדים בנפרד.

בכל שלב ניתן להחזיר את הסכסוך לבימ"ש

ניתן לערער על פסק הבוררות בפני בימ"ש

בכל שלב עומדת לצדדים הזכות להפסיק את הליך הגישור.

הצדדים מחוייבים להליך בוררות שהסכימו עליו, ולא יכולים לחזור בהם.

הליך הגישור הינו סודי וחסוי לחלוטין ולא ניתן לעשות בו שימוש בבימ"ש באמירות או מסמכים

הליך מתקיים בסודיות, אך אינו חסוי מפני בימ"ש

קצב ההתקדמות תלוי בצדדים ובמורכבות המחלוקת

עפ"י חוק הבוררות, על הבורר לתת פסק בתוך שלושה חודשים מיום התחלתו של הדיון. אופציה להארכה לעוד שלושה חודשים.

הליך גמיש יותר

הליך פורמלי יותר

ככלל, אני רואה ביישוב סכסוך מחוץ לכתלי בימ"ש, החלטה טובה כשלעצמה, המיטיבה עם הצדדים המסוכסכים באשר ליעילות, מהירות, עלות, השתתפות פעילה ועוד.

משעמדנו על הדומה והשונה בין הליך בוררות להליך גישור, הרי כל אחד יחליט מה נכון לו. האם נכון לו להיות שותף מלא לקבלת ההחלטות או יעדיף שיכריעו בעבורו.

בהצלחה בכל דרך בה תבחרו!

error: Content is protected !!
דילוג לתוכן