info@gavoha.co.il

050-7207995  |משרד: 04-8203444 |  1800-33-00-13

הובלת דיאלוג קהילתי

לרשויות, לקהילות, לשכונות, לעיריות ולגופים מאורגנים על ידי תושבים

ככל שאוכלוסיות הן יותר הטרוגניות (רב תרבותיות, בעלות אינטרסים שונים, רב גילאיות וכו'), כך עלולים להתפתח יותר קונפליקטים ומחלוקות בנושאים ברמת הרשות והפרט:

  • תכנון ופיתוח
  • פרוייקטים של בנייה
  • שירותים לאזרח
  • אתגרים תחבורתיים
  • אתגרים חינוכיים
  • שתופי פעולה של תושבים לצורך פעילות קהילתית

ועוד.

בין אם אתם תושבים שהתארגנו לצורך מטרה והשפעה, ובין אם אתם קהילות, רשויות, עיריות, מועצות ומוסדות, אנו במרכז גבו"ה לרשותכם ולשירותכם.

המומחים שלנו יעזרו לכם להתנהל כרשות מול אזרחים, או כאזרחים מול רשות, ליצירת דיאלוג קהילתי אפקטיבי, להפיכת האתגרים והמחלוקות להסכמות שייבנו תוך הקשבה, התחשבות, ניהול אילוצים מושכל, ובמסגרת התנאים והאפשרות.

 

error: Content is protected !!
דילוג לתוכן