info@gavoha.co.il

050-7207995  |משרד: 04-8203444 |  1800-33-00-13

מהו הליך גישור?

הליך גישור הוא הליך חלופי (אלטרנטיבי) להליך משפטי, ויכול לייתר את ההליך המשפטי כליל. הליך הגישור מסייע לכל צד לשמור על טובתו ומקומו בסכסוך, למנוע ניצולו ויחד עם זאת לסייע לו גם לראות את הצד השני. המטרה היא להגיע להסכמות תוך שמירה על יחסים תקינים בין הצדדים. בהליך הגישור איננו מחפשים אשמים או צודקים, אלא שואפים להביא את הצדדים להקשבה, להכלה, להבנה ולפתרון, לא בכפייה, אלא בהסכמה הצופה פני עתיד ומשקפת את רצון הצדדים.

היתרונות של תהליך גישור על פני גישות אחרות לפתרון סכסוכים הם:

הגישור הוא מוגבל זמן וממוקד מטרה. תהליך הגישור עצמו נוטה לספק מקום בטוח ומכיל, המייצר אפשרות לשיחה תוך שמירה על כבוד הדדי ופרטיות מוחלטת והגעה להסכם המקובל על כל הצדדים במידה שווה.

מניסיוננו, תהליכי גישור הם קצרים יותר, זולים יותר ואף יעילים יותר מגישות אחרות, אינם תלויים בעומסים שיש על בתי המשפט, ואינם כרוכים בחוסר הנעימות הנובע מהליך משפטי על כל המשתמע ממנו.

היתרונות מבוססים על העובדה שהמגשר אינו בתפקיד של מכריע סכסוך, אלא מסייע לצדדים לנהל משא ומתן חופשי ולהגיע לידי הסכמה, על ידי בירור הנושאים במחלוקת, גילוי מידע דרוש ובמידת הצורך הצעת אפשרויות לפתרון.

כל צד מקבל אפשרות לחשוף חששות, מצוקות, מועקות, צרכים ואינטרסים, וליצור תקשורת מקרבת עם הצדדים הנוספים לסכסוך. מתוך הגילוי וההקשבה, ובהדרכה של איש מקצוע מיומן ומנוסה, מתגבשות הסכמות שמתאימות לכל הצדדים באותה המידה.

כל הליכי הגישור נעשים תוך שמירה קפדנית על סודיות וחיסיון.

בין היתרונות הבולטים:

  • הליך קצר המונע סרבול משפטי יקר וארוך טווח
  • הליך נעים ומכבד, ששומר על האינטרסים והצרכים של כל הצדדים
  • פתרונות פרקטיים ישימים המושתתים על כבוד והבנה
  • שיקול דעת שנשמר לצדדים אם ברצונם להמשיך או לעצור בכל עת
  • הסכם כתוב שבמידת הצורך והרצון יכול לקבל תוקף של פסק דין
  • הליך מוסדר בחוק בתי המשפט ובתקנות
  • הקפדה על חיסיון וסודיות
  • הליך נייטראלי, שאינו שיפוטי, אינו ביקורתי ואינו כפוי

תחומי הגישור

error: Content is protected !!
דילוג לתוכן